Bangabandhu Hall

No Photo

Rahat Hossain Faisal

Provost
Email: rhfaisal@bu.ac.bd

 Md. Mehedi Hasan Shohag

Md. Mehedi Hasan Shohag

House Tutor
Email: shohag.du9@gmail.com

  Unmesh Roy

Unmesh Roy

House Tutor
Email: unmesh.roy.che@gmail.com

  Md. Tanvir Ahmed

Md. Tanvir Ahmed

House Tutor
Email: mdtanvirahmed03@gmail.com

Md Mostafijur Rahman

Md Mostafijur Rahman

House Tutor
Email: mostafij.csebu@gmail.com

 Md. Erfan

Md. Erfan

Asstt. House Tutor
Email: irfan.bucse@gmail.com

  Md. Arif Ul Islam

Md. Arif Ul Islam

Asstt. House Tutor
Email: arifphy6@gmail.com

Ashikuzzaman

Ashikuzzaman

Asstt. House Tutor
Email: ashik.du20@gmail.com

 Riyad Hossen

Riyad Hossen

Asstt. House Tutor
Email: rhossen@bu.ac.bd

     Md. Humayun Kabir

Md. Humayun Kabir

Section officer
Email: h.kabir2148@gmail.com

Back